Pred samotnou registráciou do dōTERRA
ťa najprv budeme kontaktovať z tímu Pre telo i dušu
prostredníctvom eMailu 🙃