Dobrá práca!
Tvoja webinárová pripomienka
ti príde 30 minút pred začiatkom webinára.

Nezabudni si pripraviť svoje obľúbené pero
a zošit na poznámky.