Obchodné podmienky

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
a poučenie subjektov údajov (ďalej len "GDPR")

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom, registrovaným užívateľom či budovateľom v tíme Michaely Huljakovej, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Správcom som ja, Mgr. Michaela Huljaková, 935 24 Čajkov 278, IČO: 40665569, DIČ: 1070054931, zapísaná v Živnostenskom registri č.  (ďalej len "správca"). Týmto vás v súlade s čl. 12 GDPR informujem o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Prevádzkujem webové stránky:

 • www.preteloidusu.sk
 • www.vnimavamama.sk

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Ako ma môžete kontaktovať?

Ak sa budete chcieť na mňa v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: tim@preteloidusu.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, špeciálne zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR)

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Osobné údaje sú spracovávané v takom rozsahu, ako ste mi ich poskytli, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu alebo ktoré som zhromaždila inak a spracovávam ich v súlade s platnými predpismi, či k plneniu mojich zákonných povinností ako správcu.

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje (fakturačné a kontaktné údaje) nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zasielanie prístupov do online kurzu atď.)
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste mojím zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing a zasielanie newsletterov
  vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy najčastejšie e-mail otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií a to počas 5 rokov od poslednej objednávky. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak na základe oprávneného záujmu, lebo odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky a tipy z oblastí, ktorým sa venujem (zdravie, aromaterapia, prírodné riešenia, životný štýl, osobnostný rozvoj, mlm, výchova detí, dojčenie, tehotenstvo, pôrody), zaujímajú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého e-mailu. Ak narazím na zaujímavú tvorbu niekoho iného, ktorá súvisí s oblasťami a témami, ktorým sa venujem, rada vám jeho prácu v e-maili odporučím.

Cookies

Pri prechádzaní týchto webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate alebo či prichádzate z niektorej zo stránok našich affiliate partnerov. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné si prezerať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov, pretože používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať. 

Pre spracovanie používam: